Home


Wersja archiwalna

foto Z. Wieczorek
Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu

Benjamin Franklin

Podobno starzenie się jest w większym stopniu procesem zachodzącym w psychice, a nie jest warunkiem biologicznym

 

24 lata temu spotkała się grupa młodych duchem ludzi, odczuwających satysfakcję z podejmowania aktywności społecznej i kulturalnej, ludzi którzy szukali sposobu na trzeci etap życia. Swoją radością zarażali innych wkraczających w "złoty wiek" i również myślących o realizacji wielu wcześniejszych marzeń, zamierzeń i poszerzaniu własnych  umiejętności i zainteresowań. I tak uzbierała się duża grupa ludzi.  W chwili obecnej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku  przy Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie jest  800 słuchaczy będących w jesieni życia.

Uczestniczenie w wykładach i różnych zajęciach wyzwala w nas nowe sily do działania, inspiruje do podejmowania coraz to nowych wyzwań. Stawiamy sobie zadania,które wcześniej wydawaly się niemożliwe do realizacji.

 

Serdecznie witamy na naszej stronie!!!

 

Adres kontaktowy:
Sekretariat UTW przy Wydziale Pedagogicznym

Akademii im.Jana Długosza

ul. Waszyngtona   4/8
42-217 Częstochowa
tel. 34/ 37 84 208


e-mail:utw@ajd.czest.pl

www.utw.ajd.czest.pl


Dyżury Samorządu  - pokój nr 35

poniedziałek: godz.15. 00 -17.00

środa:         godz. 11.00 - 13.00


Jak do nas trafić?

 

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję panu dr Zbigniewowi Łęskiemu i panu mgr inż. Mariuszowi Kołodziejczykowi za pomoc w utworzeniu tej strony.Bez ICH pomocy strona ta nie miałaby takiego kształtu.

Wanda KasprzakNastępna strona: Z ŻYCIA UTW 2019/2020